English for Filipinos
HOME 1-3 taong gulang Kinder Elementarya Junior High EIKEN Highschool Adults Business Mapa/Pagtatanong
Maaaring magtanong sa wikang Tagalog! Email Address

Halina po kayo sa Midori Language School!
Maaaring magmasid o sumubok ng klase!
Maliit na grupo sa Kinder at Elementarya ng hanggang
6/8katao sa bawat klase!

 ☆May binibigay na benepisyo sa mga bagong enrollees (hanggang 4/24)☆

   ・Libre po ang mga panimulang libro 
   ・Bayad sa enrollment na 5,500 yen → 2,750 yen na lamang


   ・Palawakin ang inyong potensyal!
   ・Tagalog o Bisaya? Walang problema!
   ・Malugod naming kayong tinatanggap!


   Ang Midori Language School ay may klase para sa mga 1-3 taong gulang, mga nasa mababang paaralan, mga nasa junior high at highschool, at pati na rin mga maybahay at propesyonal na gustong matuto ng Ingles.

Kids classes
Kasiyahan sa pag-aaral ang aming hangad.
   Nilalayon ng aming mga klase na ihanda ang susunod na henerasyon sa wikang Ingles at makakuha ng maayos na pundasyon kung paano ito mauunawaan. Itinuturo namin ang Ingles sa mga bata sa pamamagitan ng group play, pares na ensayo, mga aralin kasama ang dayuhang guro, at mga Meet Me events. Sa kasalukuyan, isang hamon para sa maraming natural na mahiyaing Hapon na magsalita nang may kumpiyansa sa wikang Ingles. Inaasahan namin na ang maagang pakikipag-ugnayan sa mga guro ng iba't ibang nasyonalidad ay maaaring magpalakas ng kanilang kumpiyansa at matutong magsalita ng Ingles nang mas kumportable.

Eiken prep
   Ang mundo ay nagiging mas konektado habang lalong umuunlad ang teknolohiya. Tayo ay nasa kasagsagan ng pandaigdigang kaganapan kung saan ang mga oportunidad sa edukasyon, negosyo, at libangan ay malawakang nakukuha at nagagamit online. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ito ay nasa wikang Ingles. Ang pagsisikap ng Japan na gawing aktibong kalahok ang mga Hapon sa pandaigdigang pag-uusap ang dahilan kung bakit nasimulan ang EIKEN - ang pambansang pagsusuri ng wikang Ingles. Sa Midori, nagbibigay kami ng tulong at kinakailangang kasanayan sa mga mag-aaral na nais maghanda para sa pagsusulit na ito. Ginagabayan namin ang aming mga mag-aaral sa pagpapabuti ng kanilang pag-unawa sa Ingles at pumili ng mahusay na diskarte upang matagumpay na harapin ang EIKEN.

Copyright 2011-2021 みどり語学教室